KBT

KBT

individuell och parterapi

KBT
PARTERAPI

Jag erbjuder KBT, Kognitiv beteendeterapi, vilket innebär fokus på så väl tankar, känslor som beteenden. En grundläggande princip inom KBT är att tankar, känslor och beteenden är starkt sammankopplade och att förändringar inom en av dessa delar påverkar övriga. Detta möjliggör långsiktiga och hållbara förändringar, utifrån hur du önskar att leva ditt liv.


Behandlingen kännetecknas av en kortare behandlingsperiod vanligtvis ca 10. Det är en strukturerad och aktiv behandling med tydliga mål, hemuppgifter och fokus på nuet. Behandlingen utvärderas kontinuerligt för att säkra att det sker framsteg.


KBT är den psykoterapiform som har starkast evidens dvs att forskning visar att det är den mest effektiva behandlingsformen för olika former av psykologiska problem. Behandlingen uppdateras utifrån ny forskning.

UPPLEVELSER

Jag har kämpat med ångest mer eller mindre hela mitt liv. KBT var förvånansvärt effektivt. Har jag fortfarande ångest? Ja, ibland, men jag låter den inte styra mitt liv längre.


Trodde aldrig att att det var möjligt att få till en förändring på så kort tid. Jag önskar att jag hade sökt hjälp för flera år sen.

Tel. 070-563 22 89