Företagshälsa

Företagshälsa

chefer och anställda

Stressrådgivningen erbjuder samtal och coaching med KBT-inriktning, på uppdrag av arbetsgivare. Insatserna kan riktas både till chefer och anställda och skräddarsys utifrån arbetsgivarens önskemål och individens behov.

 

Vanliga problemområden är arbetsrelaterad ohälsa, sociala arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, stressproblematik, sömnsvårigheter, kriser, ångest och nedstämdhet samt lättare psykiatrisk problematik. Behandlingen bygger på evidensbaserade metoder och systematisk analys, genomförande och uppföljning.


Stressrådgivningen kan även erbjuda en samtalsserie med specifikt fokus på stresshantering. Denna insats ger kraftfulla verktyg för att bryta stresspiraler och påskynda återhämtning. Samtidigt stärker den fokus, energi och prestationsförmåga. Insatsen kombinerar traditionell KBT (Kognitiv beteendeterapi) med ACT (Acceptance and commitment therapy) och Mindfulness. Forskning visar att denna kombination har en stark stressreducerande effekt.

UPPLEVELSER

Jag tror att jag både blivit en bättre chef

och make sen jag lärde mig att kommunicera

mer tydligt.


Det är först nu jag inser hur stressad

jag var och hur det påverkade mitt liv.

Nu använder jag tekniker för att

bryta stressen varje dag.Tel. 070-563 22 89