Om

Adriano C. Marino

BETEENDEVETARE LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT

Välkommen!

Stressrådgivningen drivs av mig Adriano C. Marino, beteendevetare och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Jag har en Magisterexamen i psykologi och ytterligare en i medicin. Vidare är jag diplomerad mindfulnessinstruktör. Jag har erfarenhet från både allmän- och specialistpsykiatrin, sluten- och öppenvården och såväl privata, statliga som landstingsdrivna organisationer. Jag är specialiserad på att behandla ångest, oro, stress samt nedstämdhet och relationsproblem.

 

Det krävs styrka för att söka hjälp när man mår dåligt. En styrka som du troligen besitter om du är här. Det är lätt att fastna i samma gamla mönster av tankar, känslor och beteenden som leder till problem, år in och år ut. Dessa mönster går att bryta och du har möjlighet att leva livet mer som du vill.

 

För mig är det viktigt att du känner dig trygg och att vi utvecklar ett förtroende för varandra. Det är grunden till ett gott samarbete. Jag tror på att hitta de metoder som passar just dig bäst, vilka dessa är utforskar vi tillsammans utifrån dina önskemål och behov.

Stress: lidande

 

 

Råd: lämpligt tillvägagångssätt

 

 

Samråd: gemensam lösning

Tel. 070-563 22 89 Bastugatan 14B, Stockholm